ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
WRZESIEŃ 2015, WARSZAWA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
KAJA WIĄCEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
KŁADKA PIESZO ROWEROWA
LIPIEC 2015, BUSKO ZRÓJ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
KAJA WIĄCEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
KOMPLEKSU URZĄDZEŃ UZDROWISKOWYCH W ZIELENI PARKOWEJ
LIPIEC 2015, BUSKO ZDRÓJ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
KAJA WIĄCEK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
KWIECIEŃ 2015, POZNAŃ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
ARCHITEKT
JANUSZ LOOS
ARCHITEKT
MICHAŁ SZCZODRAK
ARCHITEKT
MACIEJ WOJDA
AUTOR
ARKADIUSZ EMERLA
AUTOR


AD ARTIS EMERLA WOJDA SPÓŁKA JAWNA.
 
UL. STUDENCKA 4/6
31-116 KRAKÓW
TEL. +48 (12) 379 30 42, 379 30 43
TEL./FAX: +48 (12) 428 29 90
MOBILE: +48 509 102 068
E-MAIL. BIURO@ADARTIS.PL

NIP: 677 226 73 44, KRS: 0000254924